Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ NESTLE-ALANDΣτο πασχαλινό Βήμα, όπως κάθε χρονιά, πολλά αφιερώματα για την ανάσταση και τις διαμάχες αθέων, σκεπτικιστών και θρησκευόμενων. Ξεχώρισα το άρθρο του λατινιστή καθηγητή του ΑΠΘ για τον πόλεμο διαφημιστικών πανό στα λονδρέζικα λεωφορεία μεταξύ πιστών και απίστων.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=264528&ct=114&dt=19/04/2009
Διαλέγοντας να ακολουθήσω τις συμβουλές του καθηγητή και να αποφύγω το "διαφημιστικό παζάρι"
απλά ξαναδιάβασα το περίφημο εδάφιο του Παύλου [Προς Κορινθίους Α΄ 15, 12-58],
όπου ο ισαπόστολος μας τονίζει ότι χριστιανός, χωρίς πίστη στην ανάσταση των νεκρών, δε νοείται:

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;
13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·
14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα καὶ τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν·
15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.
16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·
17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.
18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.
19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.
http://t8.biblos.com/1_corinthians/15.htm

Αυτά κατά τας γραφάς. Όσο για την πίστη και τα πιστεύω του καθενός,
αυτό είναι θέμα πολύ προσωπικό, και οι οποιεσδήποτε διαφημίσεις είναι συνήθως εκ του πονηρού.

Το κείμενο το ξανααπόλαυσα από
την αγαπημένη μου έκδοση
NESTLE-ALAND (2001). Novum Testamentum Graece. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
[27. revidierte Auflage, 8. korrigierter und um die Papyri 99-116 erweiterter Druck]

με εκτεταμένη εισαγωγή, αλλά κυρίως απίστευτα λεπτομερές κριτικό υπόμνημα,
για το οποίο οι επιμελητές του έργου έχουν πάρει υπ΄ όψιν τους ό,τι τελευταίο έχει μελετηθεί από τους βιβλικούς ερευνητές.
Ένας επιστημονικός άθλος, χάρμα οφθαλμών και ψυχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: