Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Free as in Freedom-Richard Stallman's Crusade for Free Software


Αν ζητάτε μια βιογραφία του Ρίτσαρντ Στόλμαν, του ευφιέστερου πιθανόν χάκερ όλων των εποχών, αυτό είναι το βιβλίο που ζητάτε.
Έχει εκδοθεί από τον O'Reilley, τον εκδοτικό οίκο που ειδικεύεται σε βιβλία πληροφορικής,
http://oreilly.com/catalog/9780596002879
αλλά φυσικά μπορείτε να το διαβάσετε νομίμως και δωρεάν, στην ηλεκτρονική του μορφή, αφού το βιβλίο έχει εκδοθεί με την άδεια GNU Free Documentation License (άδεια ελεύθερης τεκμηρίωσης GNU).
http://www.jus.uio.no/sisu/free_as_in_freedom.richard_stallman_crusade_for_free_software.sam_williams/sisu_manifest.html
Η οδύσσεια του μοναδικού αυτού στοχαστή από το γραφείο του στο ΜΙΤ όπου ξεκίνησε ως απλός χάκερ διορθώνοντας τα λάθη στον πηγαίο κωδικα του λειτουργικού του υπολογιστή PDP-11, μέχρι τη δημιουργία του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού Free Software Foundation
http://www.fsf.org/
και της συμβολής του στην ανάπτυξη του πρώτου ελεύθερου λειτουργικού συστήματος, του GNU
http://www.gnu.org/
με τη δημιουργία των περίφημων εργαλείων GNU Compiler, GNU Debugger και  GNU Emacs που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τον Linus Torvalds για την ανάπτυξη του πρώτου πυρήνα Linux.
O συγγραφέας του βιβλίου, δικαίως βέβαια, αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στη Γενική Δημόσια Άδεια  GNU General Public License, της μεγαλύτερης ίσως συμβολής του Στόλμαν στην κουλτούρα των χάκερ-προγραμματιστών, η οποία σχεδιάστηκε για να μας προστατέψει το δικαίωμα μας να χαρίζουμε, να πουλάμε, ή και να τροποποιούμε αντίγραφα ελεύθερου λογισμικού.
Το κυριότερο όμως είναι ότι όλα τα παράγωγα ενός έργου αδειοδοτημένου από την GNU GPL υπόκειται κι αυτό στους ίδιους "περιορισμούς", γίνεται με άλλα λόγια, κι αυτό δημόσιο κτήμα!
Όσοι ενδιαφέρονται με λίγα λόγια για την ιστορία της πληροφορικής και ειδικότερα την ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού και γτου λειτουργικού συστήματος GNU/Linux δεν πρέπει να χάσουν αυτό το τόσο ενδιαφέρον βιβλίο.