Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα


Όποιος έχει την περιέργεια να θαυμάσει την πολυπλοκότητα ενός λειτουργικού συστήματος υπολογιστή τέταρτης γενιάς, καλά θα κάνει να αρχίσει από αυτό το βιβλίο.
Προσωπικά, επικέντρωσα βέβαια την προσοχή μου στον πρώτο τόμο του έργου, διότι το έβδομο κεφάλαιό του είναι αφιερωμένο στο UNIX, το λειτουργικό σύστημα από το οποίο ουσιαστικά γεννήθηκαν όλα τα επόμενα λειτουγικά ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.
Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο περίφημος Αμερικανός καθηγητής πληροφορικής στο πανεπιστήμιο Vrije Universiteit του Amsterdam Andrew S. Tanenbaum. Τα βιβλία του διδάσκονται σε πολλά τμήματα πληροφορικής ανά τον κόσμο, έχει μάλιστα φτιάξει, ειδικά για διδακτικούς σκοπούς, το λειτουργικό σύστημα MINIX, ένα Unix-οειδές ελεύθερο δωρεάν λειτουργικό,  (1) του οποίου οι σχεδιαστικές αρχές επηρέασαν αργότερα τον Linus Torvalds στη δημιουργία του πυρήνα του  Linux.


Andrew S. Tanenbaum (1993). Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Τόμος Α'. Αθήνα: Παπασωτηρίου
ISBN 960-85334-4-9

Διαδικτυακή βιβλιογραφία:
1. το λειτουργικό σύστημα MINIX
http://www.minix3.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια: