Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Ευαγγέλια απόκρυφα
Μία έκδοση του εκδοτικού οίκου Σπανού, επανέκδοση της στερεότυπης έκδοσης Λειψίας,του 1853, που επιμελήθηκε ο μεγάλος Γερμανός θεολόγος και φιλόλογος Lobegott Friedrich Constantin (von) Tischendorf (1815 – 1874),
του οποίου έργο ζωής υπήρξε η κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης Novum Testamentum graece (1859).


 Η έκδοση περιέχει το αρχαίο κείμενο και πλούσιο κριτικό υπόμνημα των:
Πρωτοευαγγέλιον Ιακώβου [σ. 1-49]
Ευαγγέλιον Θωμά Α'  [σ. 50-65] -εις τα παιδικά του Κυρίου-
Ευαγγέλιον Θωμά Β'  [σ. 66-71] -περί της παιδικής αναστροφής του Κυρίου-
Ευαγγέλιον Νικοδήμου Α' μέρος Ι [σ. 72-134]
Ευαγγέλιον Νικοδήμου Β' μέρος Ι [σ. 135-169]
Ευαγγέλιον Νικοδήμου μέρος ΙΙ [σ. 170-180]
Αναφορά Πιλάτου Α' [σ. 181-187]
Αναφορά Πιλάτου Β' [σ. 188-193]
Παράδοσις Πιλάτου  [σ. 194-199]
Υφήγησις Ιωσήφ του από Αριμαθίας  [σ. 200-211]Constantinus Tischendorf (χ.χ.). Ευαγγέλια Aπόκρυφα. Αθήνα: Εκδόσεις Κ. Χ. Σπανού. 

Πρώτη έκδοση στη Λειψία, το 1853, από τον εκδοτικό οίκο Avenarius et Mendelssohn.

Την ηλεκτρονική μορφή όλων των αποκρύφων ευαγγελιών AA VV EVANGELIA APOCRYPHA [TISCHENDORF VON. CONSTANTIN] μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα Άπαντα των Καθολικών Κειμένων Documenta Catholica Omnia.

Πλήρης βιβλιογραφία του Constantin von Tischendorf

Δεν υπάρχουν σχόλια: