Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Free Software, Free society: Selected Essays of Richad M. Stallman
Όσοι ενδιαφέρονται για το ελεύθερο λογισμικό, τα ανοικτά πρότυπα και γενικότερα για την ελεύθερη χρήση των Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει σίγουρα να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την υπέροχη αυτή συλλογή άρθρων του προέδρου του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού Free software Foundation,  Richard Stallman.

Free Software, Free society: Selected Essays of Richad M. Stallman.
Introduction by Lawrence Lessig. 
Edited by Joshua Gay
GNU Press

Η συλλογή άρθρων διατέθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του οργανισμού του λειτουργικού συστήματος GNU
www.gnu.org/philosophy/fsfs/rms-essays.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: